ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ

11

Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1.        ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες ότι ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ στα ειδικά μισθολόγια όχι μόνο έγινε «μισθολογική κακοποίηση» αλλά  οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι είμαστε οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ που έχουμε υποστεί δύο μειώσεις και έχει προγραμματισθεί και τρίτη.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια η σύνταξη των  στρατιωτικών  συνταξιούχων αυξανόταν ΜΟΝΟ όταν αυξανόταν ο βασικός μισθός των ε.ε. συναδέλφων (και μάλιστα στο 80% της αύξησης αυτών), χωρίς να συμμετέχουν στις αυξήσεις που ελάμβαναν οι πολιτικοί συνταξιούχοι (πχ έτος 2008 αύξηση πολιτικών συντάξεων 4%). Τώρα όμως επιβάλλεται η μείωση λόγω Β.Μ. των ε.ε. αλλά και  η αντίστοιχη των πολιτικών συνταξιούχων (διπλή μείωση,  που αντίκειται στη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού  Συνεδρίου της 30ης Οκτ 2012 επί του σχετικού νομοσχεδίου). Το Υπουργείο Οικονομικών αγνόησε αυτή τη γνωμοδότηση, όπως και τον Κώδικα συντάξεων (Π.Δ. 169/31-08-2007, άρθρο 34, παραγρ. 5) όπου υπάρχει  σαφής και συγκεκριμένη διατύπωση που αναγράφει ότι : «Σε περίπτωση που αυξάνεται ο βασικός μισθός της παραγράφου 2 ή το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, αυξάνονται ανάλογα και οι συντάξεις, ….»,  χωρίς ν’ αναφέρεται  ΠΟΥΘΕΝΑ  η λέξη μείωση. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών μία γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (απόφαση 46/2005)  που αναγράφει  ότι  «…γ)οποιαδήποτε νόμιμη μεταβολή (αυξητική ή μειωτική) στο ύψος του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος των στρατιωτικών που βρίσκονται στην ενέργεια επηρεάζει ποσοτικά το συντάξιμο μισθό, κατ’ επέκταση δε και το ύψος της σύνταξής τους ,….»  προέβει στις γνωστές διπλές μειώσεις. Τίθεται και το ερώτημα γιατί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του έτους 2005  δεν περιλήφθηκε στην αναθεώρηση του Κώδικα Συντάξεων το έτος 2007 ως μεταγενέστερη τροποποίηση.

Σύμφωνα με  έγγραφο του ΓΛΚ της 18ης Δεκ. 2012 που επισυνάπτεται  αναγράφονται τα εξής:

 • Σύνολο ειδικών μισθολογίων  132.500 συνταξιούχοι,
 • Εξοικονόμηση ειδικών μισθολογίων 100.000.000 ευρώ, εκ των οποίων  τα 2/3 αφορούν στρατιωτικές συντάξεις, ήτοι εξοικονόμηση 66.000.000 ευρώ
 • Στρατιωτικές συντάξεις (ΕΔ & ΣΑ) 120.000 συνταξιούχοι

Από  τα στοιχεία που έχουμε η μικρότερη μείωση που έγινε λόγω μισθολογικής αναπροσαρμογής ΜΟΝΟ (όχι το 5-10-15 %) ήταν 39 ευρώ και η υψηλότερη 210 ευρώ.  Ο μέσος όρος αυτών είναι 124,5 ευρώ . Αναλύοντας τους συνταξιοδοτικούς βαθμούς για το ήμισυ των στρατιωτικών συντάξεων που διαθέτουμε σχετικά στοιχεία (ΣΞ και ΕΛΑΣ) και αφορούν 60.707 συντάξεις, διαπιστώνουμε ότι το 58%  είναι βαθμού Αντισυνταγματάρχη και πάνω (35.986), βαθμός ο οποίος βρίσκεται πάνω από τη μέση της βαθμολογικής κλίμακας,   που μας καταδεικνύει ότι ο παραπάνω μέσος όρος (124,5 ευρώ) παρέχει τη δυνατότητα ασφαλών υπολογισμών προσδιορισμού της μείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις Ν 4093/2012 στο κεφάλαιο Β’  (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ), στη  σελίδα 5631 του ΦΕΚ Α’ 222, με  α/α  4.6  το ποσό εξοικονόμησης δαπάνης από τη μείωση που αφορά τα ειδικά μισθολόγια για το 2013 θα είναι 100 εκατ. ευρώ,  από τα οποία σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΛΚ της 18ης Δεκ. 2012, τα 2/3 αφορούν στρατιωτικές συντάξεις, ήτοι 66 εκατ. ευρώ.  Αναλύοντας αυτή την απαίτηση που αφορά διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2013   προκύπτει ότι : 66εκατ/120.000στρατκοι/17μην=32ευρώ, το οποίο  θα έπρεπε να είναι ο Μ.Ο των περικοπών για το επίμαχο διάστημα.

Εάν όμως προσδιορίσουμε την αντίστοιχη μείωση με βάση τα πραγματικά στοιχεία (μειώσεις συντάξεων), όπως αυτά προκύπτουν και από τα σχετικά ενημερωτικά που έχουμε λάβει, διαπιστώνουμε  ότι 120.000 συντάξεις Χ 124,5 ευρώ Χ 17 μήνες = 253.980.000 ευρώ που υπερκαλύπτει την πρόβλεψη του αντίστοιχου νόμου για το 2013.

Επομένως έχουμε μία διαφορά εις βάρος των στρατιωτικών  συνταξιούχων 188 εκατ., για το 2013, η οποία κατά την άποψη μας δεν δικαιολογείται.

Επιπλέον σύμφωνα με τον ίδιο νόμο  και στην ίδια σελίδα (5631), με  α/α  4.5 «μείωση συντάξεων ένστολων λόγω νέου μισθολογίου»,  για το έτος 2014 έχει προβλεφθεί και ΝΕΑ μείωση 162 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

            Να γίνει εξορθολογισμός της προκύπτουσας τεράστιας διαφοράς (188 εκατ.) λόγω μειώσεων που οφείλονται στην τροποποίηση του ειδικού μισθολογίου των εν ενεργεία, από 1/8/2012.

            Να μην ισχύσει η κλιμακωτή μείωση (δεύτερη μείωση).

            Να μην γίνουν περαιτέρω μειώσεις το 2014.

            Επαναφορά  των επιδομάτων εξομάλυνσης και υψηλής ή αυξημένης ευθύνης  στα προ των περικοπών του έτους 2010 επίπεδα.

2.        ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για ποιους λόγους δεν λαμβάνετε υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται το προσωπικό των ΕΔ; (περιορισμός της ελευθερίας του, υπερωριακή απασχόληση χωρίς ανταμοιβή, συνεχείς μεταθέσεις, αδυναμία οικογενειακού προγραμματισμού, χαμηλές απολαβές, ελάχιστη μέριμνα για το προσωπικό κλπ) ;

Γνωρίζετε άλλη κατηγορία εργαζομένων που στην πλειονότητα τους να αρχίζει τον εργασιακό βίο τους από τα 18 έτη με τις αυτονόητες δυσχέρειες και δεσμεύσεις τους και με αντίξοες συνθήκες εργασίας;

Γνωρίζετε άλλη κατηγορία εργαζομένων που να μετακινείται συνεχώς με ότι αυτό συνεπάγετε για την καθημερινότητα τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους;
Αδιαφορείτε στο γεγονός πως στην διάρκεια της υπηρεσίας τους θα μετατεθούν 10 με 15 φορές ;
Αδιαφορείτε στο γεγονός πως τα παιδιά τους αλλάζουν σχολεία, περιβάλλον, πόλη κάθε δύο με τρία χρόνια ;
Αντιλαμβάνεστε πως μόνο με ξεκάθαρες θέσεις θα διαλυθεί ο πανικός που ενσπείρατε και θα αποτραπεί η φυγή από τις Ένοπλες Δυνάμεις των στελεχών ;

Τις παραπάνω ερωτήσεις δεν σας τις κάνουμε εμείς. Είναι μερικές από αυτές όπως ακριβώς διατυπώνει κάθε φορά η εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση,  που τα ξεχνάει όταν γίνεται κυβέρνηση.

Έτσι και αυτή τη φορά για τους εν ενεργεία συναδέλφους μας, ξεχάστηκαν οι υποσχέσεις και  η σφοδρότητα της μισθολογικής επιδρομής ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Εμείς και όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι κατανοούμε την οικονομική κατάσταση της Χώρας , πρέπει όμως και εσείς να κατανοήσετε την ψυχολογική και οικονομική κατάσταση αυτών των ανθρώπων που όλοι γνωρίζουμε τις ιδιαίτερες  συνθήκες και περιοχές που δρουν και εργάζονται, που όμοιες δεν υπάρχουν  σε καμία κοινωνική-εργασιακή ομάδα. Δεν είναι αριθμοί, άνθρωποι είναι που έχουμε την απαίτηση να είναι πάντα ετοιμοπόλεμοι και να εξασφαλίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Χώρας. Επειδή θεωρούμε ότι είναι γνωστά τα παραπάνω δεν θα αναπτύξουμε περαιτέρω επιχειρηματολογία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Καθορισμό με νομοθετικές διατάξεις αποζημίωσης, υπερωριακής απασχόλησης, απογευματινών, νυκτερινών, παραμεθορίου  κλπ  μετά την εξομοίωση επί της ουσίας των Ειδ. Μισθολογίων με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

            Να μην γίνουν περαιτέρω περικοπές για το 2014. 

            Αναπροσαρμογή του βασικού μηνιαίου μισθού του Ανθυπολοχαγού σε αξιοπρεπές επίπεδο, ανάλογο της προσφερόμενου έργου συγκριτικά με εισαγωγικούς μισθούς λοιπών ειδικών μισθολογίων και επαναφορά των επιδομάτων εξομάλυνσης και υψηλής ή αυξημένης ευθύνης  στα προ των περικοπών του έτους 2010 επίπεδα.

3.        ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Ε.Δ.

Ακόμα και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης που είχε εκδώσει προεκλογικά ο τομέας Άμυνας της Ν.Δ. (όπως μας ειπώθηκε και επανειλημμένως σε συναντήσεις με τους φορείς των αποστράτων), πέραν των υπολοίπων δεσμεύσεων, το πρώτο μέλημά της εφόσον θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν η κατάργηση των ηλικιακών ρατσισμών ήτοι η κατάργηση για τουλάχιστον 5800 στελέχη μας,   της  μείωσης 40% για το ποσό άνω των 1000 ευρώ, σε όσους αποστρατεύθηκαν με αίτηση τους και είναι κάτω των 55 ετών .
Συγκεκριμένα αναφέρεται ρητά και σε έντονη γραφή (bold) :
« Η Νέα Δημοκρατία θα άρει τον άδικο ηλικιακό ΄΄ρατσισμό΄΄ των Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών, που εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ και δεσμεύεται να αποκαταστήσει το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων»

Το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου 4024/2011, εκτός από το γεγονός πως καταπατά βασικές αρχές ισότητας και αναλογικότητας της Ε.Σ.Δ.Α., νομοθετήθηκε μεταγενεστέρως από την αποστρατεία αυτών των στελεχών δημιουργώντας τους τεράστια προβλήματα, όταν τόσο η ηλικία τους (με αυξημένες οικογενειακές ανάγκες και παιδιά μη ενηλικιωμένα) όσο και το εργασιακό καθεστώς, τους  οδηγούσε σε «κοινωνικό» αδιέξοδο.
Σε όλα τα ανωτέρω ήλθαν να προστεθούν και οι λοιποί ηλικιακοί ρατσισμοί όπως κάτω των 60 (περικοπή δώρων-επιδομάτων αδείας), κάτω των 53 (αναστολή συντάξεως σε περίπτωση εργασίας), κάτω των 60 (νέα εισφορά αλληλεγγύης  6 έως 19% για ποσά άνω των 1700 ευρω , ακαθαρίστων),  στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα στελέχη.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατάργηση της μείωσης της μικτής σύνταξης 40% επί του ποσού που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ (ν.4024/2011) και της Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης σε όσους έχουν ηλικία κάτω των 60 ετών και αποστρατεύθηκαν με αίτηση τους, που υπέστησαν μείωση στη μικτή σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ, 6 έως 10% (ν.3986/2011 & ν.4002/2011).

  4            ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ                                                                             

Το δικαίωμα στην εργασία κατοχυρώνεται με το άρθρο 22 του Συντάγματος, όπου ορίζεται ότι:  «Η εργασία αποτελεί δικαίωμα που προστατεύεται από το Κράτος που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζομένου αγροτικού και αστικού  πληθυσμού».  Επίσης με το άρθρο 5  «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα  του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική  ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Επομένως οι περιορισμοί στο δικαίωμα εργασίας κάθε πολίτη είναι αντισυνταγματικοί.  Δεν είναι προς όφελος της οικονομίας ούτε του κοινωνικού συνόλου, ούτε σύμφωνο με τη συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας «να μεριμνά για την δημιουργία συνθηκών απασχόλησης» ο περιορισμός στο δικαίωμα της εργασίας των συνταξιούχων και ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι αυτοαπασχολούμενοι. Η μοναδική ίσως κατηγορία εργαζομένων, που βρίσκονται σε σχετικά μικρές ηλικίες πλήρων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων είναι οι στρατιωτικοί.

Με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις επιβάλλεται  διαχωρισμός και  άνιση μεταχείριση στο δικαίωμα της  εργασίας, μεταξύ συνταξιούχων του Δημοσίου και των αντίστοιχων του Ιδιωτικού Τομέα, με το Ν.3865/10 και  το Ν.3863/10 αντίστοιχα. Με τον πρώτο νόμο περικόπτεται το ποσό της σύνταξης για το 70% του ποσού που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, ενώ με το δεύτερο, όλο το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 60  ημερομίσθια. Επίσης δεν συμβαδίζουν, αφενός μεν η επιβολή ορίου ηλικίας στην αναστολή ή μη της σύνταξης του εργαζόμενου συνταξιούχου και αφετέρου, το καθόλα νόμιμο δικαίωμα της συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση των προβλεπομένων χρόνων υπηρεσίας, χωρίς επιβολή ορίου ηλικίας.

Αξιοσημείωτα είναι τα εξής:

 • Στην εξαρτημένη σχέση εργασίας δηλ. υπαλληλική σχέση εργοδότη και εργαζόμενου, η συνήθης μορφή απασχόλησης σήμερα είναι η μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
 • Στην μη εξαρτημένη εργασία  που είναι η αυτοαπασχόληση, δεν πρέπει να υπάρξει οποιασδήποτε μορφής περικοπή της σύνταξης του εργαζόμενου συνταξιούχου, διότι:
  • Εισφέρει στα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Επενδύει κεφάλαιο από την ατομική του περιουσία (εφάπαξ, οικονομίες κλπ) για εργασία, σε περίοδο που απαιτείται η επένδυση κεφαλαίων στην οικονομική διαδικασία.
  • Προσφέρει και δημιουργεί θέσεις εργασίας.
  • Υπόκειται σε φορολόγηση με συντελεστή 26% (από έτος 2013)..
  • Αποφεύγεται η ανασφάλιστη εργασία.
  • Γενικά συνεισφέρει με εισφορές στα Ταμεία μη ανταποδοτικές σε αυτόν συνήθως.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

            Κατάργηση όλων των περιορισμών για εργασία των συνταξιούχων είτε αυτοαπασχολουμένων είτε υπαλληλικής  σχέσης.

Εναλλακτικά:

Αυτοαπασχολούμενοι

Ν 3865, άρθρο 10, να καταργηθεί το «αυτοαπασχολούμενοι»  και να γίνει πλήρης άρση όλων των περιορισμών που αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους.

Λοιποί εργαζόμενοι

            Όριο ηλικίας  που να συμβαδίζει με τις προβλέψεις  του άρθρου 20 του Ν 3865/2010, για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε συνδυασμό  με την ημερομηνία εισόδου στην ασφαλιστική κάλυψη που ξεκινά για τους στρατιωτικούς από τα 18 έτη  (συν 25  οπότε έναρξη 43 ετών) ήτοι:  για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010 και πριν: το 43ο έτος ηλικίας ως όριο περικοπής, το  2011:το 44,5ο  και τέλος το 2012: το 46 έτος,  οπότε να  περικόπτεται το ποσό της σύνταξης για το 70% του ποσού που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ),

            Να ορισθεί   «πλαφόν» ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης  10 ώρες,  πάνω από το οποίο θα εφαρμόζονται οι κανόνες περικοπής της σύνταξη.

5.       ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΡ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αλλά και γενικότερα είναι εξευτελιστική η καταβαράθρωση των συντάξεων ανωτάτων βαθμίδων. Με τις τελευταίες μειώσεις προέκυψε και μία ανατροπή στην ιεραρχία των συντάξεων κατά στρατιωτικό βαθμό. Συγκεκριμένα η σύνταξη του Υποστρατήγου είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των βαθμών Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη, η σύνταξη του Αντισυνταγματάρχη μικρότερη από αυτή του Ταγματάρχη και οι δύο μαζί μικρότερες από τη σύνταξη του Λοχαγού!!!  Αν τα δημοσιευθέντα ποσά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε από τη σύγκριση των ποσών Βασικής Σύνταξης και Χρονοεπιδόματος χωρίς το ΕΟΒ Συζύγου (ακαθάριστες αποδοχές  Δεκ 2012 και Ιαν 2013, αναπροσαρμογή συντάξεων λόγω μειώσεως μισθών εν ενεργεία στρατιωτικών) μας οδηγεί σε ποσοστά μειώσεων κατά βαθμό όπως ακολούθως:

Α/ΓΕΕΘΑ: 20,49%

Α/ΓΕΣ: 18,78%

ΓΕΠΣ: 17,33%

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 15,74%

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 15,26%

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ: 12,09%

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ: 8,30%

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ: 9,29%

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ: 8,97%

ΛΟΧΑΓΟΣ: 8,21%

Το ΓΛΚ επιμένει ότι μειώσεις στις στρ. συντάξεις είναι κατά μέσο όρο 8,00% για το 2013 !!!!. Μήπως έχουν ήδη εφαρμοσθεί ΗΔΗ οι συνολικές περικοπές κατά μέσο όρο 18% οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και του 2014;

ΠΡΟΤΑΣΗ

            Να επανεξετασθούν τα ποσοστά μειώσεων, διότι θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα υπερβαίνουν κατά πολύ τη  δέσμευση της κυβέρνησης για μειώσεις 8% κατά μο το 2013.

6.           ΚΛΙΜΑΚΩΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

            Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι επικουρικά και δεν επιχορηγούνται από το Κράτος.  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, όπου μετά τις δύο προηγηθείσες περικοπές κατά 25% κάθε φορά, θα έχομε και τρίτη περικοπή 5-10-15-20 %, δηλαδή η συνολική περικοπή στο μέρισμα του Ταμείου αυτού θα κυμαίνεται για  το 2013 από 53,43% έως και 55%!!!.

Επίσης υπενθυμίζουμε τη δέσμευση της ΝΔ για κάλυψη των ελλειμμάτων του ΜΤΣ από την ΕΑΣ των στρατιωτικών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εναλλακτικά  προτείνουμε τη  διαγραφή του χρέους του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών της τάξης των 160 εκατ. ευρώ, διότι δεν κερδίζει κάτι σημαντικό το κράτος από τα 5 εκατομμύρια ετησίως που αποπληρώνει το ΜΤΣ για 15 έτη. Αντίθετα αυτό το ποσό είναι σημαντικό όφελος για το ΜΤΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

            Σε ότι αφορά τις κλιμακωτές περικοπές κατά 5-10-15-20 %  να μην εφαρμοσθούν στο μέρισμα των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

            Κάλυψη των ελλειμμάτων του ΜΤΣ από την ΕΑΣ    ή   διαγραφή του χρέους του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών.

7.       ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είναι γνωστές οι  αδικίες που έχουν γίνει διαχρονικά και συνεχίζουν να γίνονται σε βάρος των εν ενεργεία στρατιωτικών Στελεχών και ιδιαίτερα των συνταξιούχων με τον δια της δραματικής μείωσης των αποδοχών και των συντάξεων, τον ευτελισμό της αποστολής τους, του έργου τους, αλλά και της προσφοράς τους προς την κοινωνία, την πατρίδα και το έθνος.

            Οι μειώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δώρων, έχουν ξεπεράσει ανάλογα το βαθμό, το 60% από το έτος 2010 μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε αυτούς που είχαν εργαστεί περισσότερα έτη ή είχαν κάποια εξειδίκευση (πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστών κλπ).  Οι παραπάνω εξοντωτικές και ενδεχόμενα εχθρικές μειώσεις, έχουν φέρει σε οικονομικό και ψυχολογικό αδιέξοδο το σύνολο των αποστράτων, με ενδεχόμενο μέρος αυτών να απολέσουν το διαμέρισμά τους ή το χειρότερο να οδηγηθούν και στη φυλακή, διότι δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν το δάνειό τους.

Με το νόμο 4024/2011 με τον οποίο ψηφίσθηκε και θεσπίστηκε το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου Τομέα , με έναρξη ισχύος την 1-7-2011 και σε αντιστοιχία με το νέο μισθολόγιο των Στρατιωτικών του ν.4093/2012,, δεν υπήρξε κατά την εφαρμογή του, μείωση της συντάξεως των Δημοσίων Υπαλλήλων, που αποχώρησαν πριν την έναρξη ισχύος  του (δεν μιλάμε φυσικά για αναδρομικότητα). Κατ’ αντιστοιχία θα έπρεπε να εφαρμοσθεί και το ίδιο καθεστώς για τους Στρατιωτικούς , αφού διέπονται από το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, ΠΔ 169/2007, Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων,

Λόγω του γεγονότος πως είναι πληθυσμιακά περισσότεροι  από τις αντίστοιχες κατηγορίες φυσιολογικό είναι  να επιβαρύνουν με μεγαλύτερο κόστος τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν μπορεί ο βασικός μισθός του Α/ΓΕΕΘΑ να βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα που είναι σήμερα και αναλογικά όλου του προσωπικού. Αυτό είναι κάτι που προσβάλλει την Πολιτεία. Πρέπει οι αποδοχές του να είναι συγκρίσιμες με αυτές του Προέδρου του Αρείου Πάγου και επιβάλλεται η επανεξέταση των συντελεστών ανωτάτου / εισαγωγικού βαθμού.

Ο  Μ.Ο. των αποδοχών των στρατιωτικών είναι κατά πολύ μικρότερος των αντιστοίχων κατηγοριών, ενώ συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην εξοικονόμηση πόρων. Παρακάτω παρέχονται συγκριτικά στοιχεία μισθολογίων.

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά λειτουργό  μετά τη  μείωση :

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

22.837

45,21%

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ

35.436

 

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

47.059

ΓΙΑΤΡΟΙ  ΕΣΥ

55.419

25.86%

ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ

62.373

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

63.926

11,46%

 

Συγκριτικά στοιχεία ειδικών μισθολογίων:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ

2.348

Καθηγητής

2.098

Αν. Καθηγητής

1.813

Επ. Καθηγητής

1.677

Λέκτορας

 

ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. (με εφημερίες)

3.722

Συντ. Διευθυντής

3.637

Διευθυντής

3.437

Επιμελητής Α’

3.087

Επιμελητής Β’

2.224

Ειδικευόμενος

 

 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

4.083

Πρόεδρος ΑΠ και αντίστοιχοι

3.925

Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι

3.555

Αρεοπαγίτης και αντίστοιχοι

3.273

Εφέτης και αντίστοιχοι

3.025

Πρόεδρος Πρωτοδικών

2.758

Πρωτοδίκης και αντίστοιχοι

2.287

Πάρεδρος Πρωτοδικείου

2.145

Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ :

2.953

Α/ΓΕΕΘΑ

2.549

ΑΓΕΣ

2.347

Α/ΓΕΠΣ

2.170

Αντιστράτηγος

2.019

Υποστράτηγος

1.934

Ταξίαρχος

1.724

Συνταγματάρχης

1.579

Αντισυνταγματάρχης

1.467

Ταγματάρχης

1.397

Λοχαγός

1.264

Υπολοχαγός

1.149

Ανθυπολοχαγός

997

Ανθυπασπιστής

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

          Να εξισωθούν οι αποδοχές του Α/ΓΕΕΘΑ με αυτές του Προέδρου του Α.Π. και αναλογικά όλων των στελεχών.

 Να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της σύνταξης τα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστών κλπ και να φορολογούνται όπως των ε.ε.

Related Post

Κατηγορίες: Θέματα που μας αφορούν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση