ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΑΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ‏

imagesCAWV1HQ6Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Τ.Π.

Πληροφορήθηκα σήμερα, από το διαδίκτυο, ότι το ΔΣ της ΕΑΑΣ, με απόφαση της 14ης Νοε 2013, απέρριψε πρόταση αριθμού Παραρτημάτων της, να αναδεικνύονται τα ΤΣ των Παραρτημάτων μέσω μυστικής δημοσκόπησης με κάλπη!!!

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται επί λέξει:

«Το ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζητήσεως επί του θέματος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία τη συνέχιση εφαρμογής του άρθρου 5 του ΝΔ 1171/1972, βάσει του οποίου ο Πρόεδρος και τα μέλη των Τ.Σ. των Παραρτημάτων της Ενώσεως δεν αναδεικνύονται μέσω εκλογών, αλλά διορίζονται από το ΔΣ/ΕΑΑΣ, καθόσον δεν υφίσταται για την Έδρα η δυνατότητα παράκαμψης του νόμου, ανεξαρτήτως εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση ορισμένων Παραρτημάτων αυτής περί ανάδειξης των μελών των Τ.Σ. μέσω της διαδικασίας μυστικής δημοσκόπησης με κάλπη».

Σχολιάζοντας την παραπάνω απόφαση, έχω να παραθέσω τα εξής:

Μελετώντας το εν λόγω άρθρο, του ΝΔ 1171/1972, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΝΟΜΟ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 1911/11 Δεκεμβρίου 1990, άρθρο 14 και την υπ’ αριθ. 950/ 22/ 210497 ΚΥΑ ΥΕΘΑ και ΥΦΥΠΟΙΚ/ 30 Σεπτεμβρίου 1991, πράγματι αναφέρεται ότι τα ΤΣ των Παραρτημάτων διορίζονται από το ΔΣ/ΕΑΑΣ. Κανείς όμως δεν απαγορεύει τόσο το ΔΣ της ΕΑΑΣ, όσο και τα Παραρτήματα να ενεργούν δημοσκοπήσεις, ακόμα και ψηφοφορία, για να εξακριβωθεί η θέληση της βάσεως που είναι το σύνολο των συναδέλφων, των οποίων η γνώμη και προτάσεις ζητούνται επανειλημμένα από το Κέντρο, για άλλα ίσως πιο δευτερεύοντα θέματα, όπως, από τα λίγα που θυμάμαι, αν θα ήθελαν οι συνάδελφοι να διατίθενται αλλιώς τα χρήματα που προορίζονται για τα στεφάνια στις κηδείες των εκλιπόντων συναδέλφων, προτάσεις για ΜΤΣ, για ΕΚΟΕΜΣ, κ.ά.

Ήταν μια καλή ευκαιρία για το ΔΣ της Ενώσεως, να δείξει ότι αναγνωρίζει στους συναδέλφους της επαρχίας το δικαίωμα να επιλέγουν τους συναδέλφους τους που θα τους εκπροσωπούν στην Ένωση. Τηρώντας το Νόμο το ΔΣ, θα είχε το δικαίωμα να επιλέξει ως μέλη των ΤΣ, αυτά που θα προέκριναν οι «συμπατριώτες» τους ή και άλλα εξηγώντας τους λόγους μιας τέτοιας αποφάσεως.

Κρίνω ότι αν το ΔΣ δεν απέρριπτε την πρόταση αυτή, παρά τα μειονεκτήματα του προταθέντος τρόπου επιλογής, θα ήταν ένα σημαντικό βήμα να προχωρήσει η Ένωση με νέα δυναμική στον 21ο αιώνα και να μη μένει προσηλωμένη σε αναχρονιστικές ερμηνείες διατάξεων των Νόμων που τη διέπουν και οι οποίοι επίσης είναι αναχρονιστικοί, δεδομένου ότι συντάχθηκαν από δικτατορικές κυβερνήσεις (1938 και 1971) και η ριζική αναθεώρησή τους ή η εκ βάσεως ανασύνταξή τους είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη. Για τους λόγους αυτούς εξ άλλου, αποφασίσθηκε ομόφωνα η πρόταση αναθεωρήσεως του νομικού καθεστώτος της Ενώσεως, με το υπ’ αριθ. 38 Πρακτικό της 14ης Δεκεμβρίου 2011 και η οποία, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου προς τον πρόεδρο της επιτροπής, ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Η Ένωση ανήκει στα μέλη της και όχι σε συμβούλια ή Γενικά Επιτελεία ή τον Υπουργό, όπως είναι το πνεύμα των νόμων που την διέπουν. Και ο κύριος μοχλός που θα διέπει τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της διοικήσεως τόσο της ΕΑΑΣ, όσο και των Παραρτημάτων της, θα πρέπει να είναι η βούληση των μελών της ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.

Απαραίτητη συνθήκη για να επιζητείται η καθολική συμμετοχή των συναδέλφων στα θέματα της Ενώσεως και των Παραρτημάτων αυτής είναι να υπάρχει πνεύμα εμπιστοσύνης στη θέληση των Μελών της, η οποία βέβαια να μην εξαντλείται με την εκλογή και μόνον των Μελών του ΔΣ της.

Δεν γνωρίζω βέβαια τι ακριβώς ισχύει για τις άλλες δύο ΕΑΑ, αλλά από τις πληροφορίες που έχω σ’ αυτές τα μέλη των Παραρτημάτων τους εκλέγονται.

Αξίζουν συγχαρητήρια στο Μέλος του ΔΣ, Αντγο ε.α. Κρασσά Ιωάννη, για τη διαφοροποίηση του, στην απόφαση αυτή, λέω διαφοροποίηση και όχι διαφωνία, με την οποία εισηγήθηκε την εφαρμογή της προτάσεως «πιλοτικά» και υπό όρους, αλλά το ΔΣ ούτε αυτή τη θαυμάσια πρόταση έκανε δεκτή.

Επιφυλάσσομαι σύντομα να εκθέσω και άλλες αναχρονιστικές διατάξεις του νομικού καθεστώτος που διέπει την ΕΑΑΣ και να υποβάλω συγκεκριμένες προτάσεις.

Βασίλης Σταθόπουλος

Αντγος ε.α.

πρώην Μέλος ΔΣ της ΕΑΑΣ

Κατηγορίες: Θέματα που μας αφορούν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση