Βασικές διαπιστώσεις για τη Διεθνή Συμπεριφορά της Κίνας !!

  

Γράφει ο  Υποναύαρχος (εα) Δημήτριος Ν. Τσαϊλάς ΠΝ 
Η Κίνα έχει εργασθεί πολύ σοβαρά -πράγματι, με επιδέξια μόχλευση πολιτικών δράσεων- στο ισχύον διεθνές σύστημα για την επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της. Βλέπει περισσότερες ευκαιρίες παρά περιορισμούς στη χρήση του τρέχοντος συστήματος για την προώθηση των συμφερόντων της.

Η διεθνής συμπεριφορά της Κίνας δεν καθοδηγείται ιδεολογικά όπως στο παρελθόν, και δεν εφαρμόζει επαναστατική εξωτερική πολιτική που να αποσκοπεί στην απόκτηση νέων εδαφών, αλλά σφυρηλατεί την εξισορρόπηση των συνασπισμών, ή προωθεί εναλλακτικά μοντέλα για την οικονομική ανάπτυξη και την παγκόσμια ασφάλεια. Η Κίνα δεν προσπαθεί να αναθεωρήσει ριζικά την τρέχουσα κατάσταση των διεθνών κανόνων, προτύπων, και θεσμών. Αντίθετα, προσπαθεί να προωθήσει τα συμφέροντά της, με μια νέα προσέγγιση που μέχρι σήμερα, έχει αποδειχθεί αρκετά παραγωγική για το Πεκίνο.

 
Η Κίνα δεν επιδιώκει σήμερα να αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την ανέγερση μιας νέας διεθνούς τάξης. Σε γενικές γραμμές, η Κίνα έχει κατά καιρούς κατηγορηματικά αλλά σπάνια επιθετικά εναντιωθεί στην εφαρμογή αυτών. Η προσέγγιση της Κίνας είναι προσανατολισμένη προς την προσέλκυση και άλλων δεσμευτικών συμμαχιών αντί να αμφισβητεί ευθέως τα συμφέροντά των ΗΠΑ. Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συμμαχιών από κράτη που είναι αξιόπιστα, και ως εκ τούτου απολαμβάνουν τον πλήρη σεβασμό του Πεκίνου, ως τον τρόπο για την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως περιορισμών και τη μεγιστοποίηση της ελευθερίας δράσης.
Η Κίνα χρησιμοποιεί τη διπλωματία της για να διευρύνει την πρόσβασή της στις αγορές, την τεχνολογία, και τους πόρους για να τροφοδοτήσουν την εγχώρια ανάπτυξη. Αναπτύσσει  νέες διπλωματικές σχέσεις και αναβαθμίζει τις υφισταμένες σε πολλά κέντρα εξουσίας, συμπεριλαμβανομένων παγκόσμιων και περιφερειακών οργάνων. Επίσης, με μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο προσπαθεί να διευρύνει την απήχησή της Κίνας στους Διεθνείς οργανισμούς. Οι Κινέζοι ηγέτες συνεχίζουν την προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής τους μέσα από το πρίσμα των εσωτερικών υποθέσεων, για να βοηθηθεί το σύνθετο έργο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο εσωτερικό της χώρας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κίνα είναι ένα απομονωμένο έθνος που απλά θέλει να μείνει ως μία νήσος στον ωκεανό ή ότι οι κινέζοι ηγέτες θεωρούν τις εξωτερικές υποθέσεις ως δευτερεύων έργο τους. Για την Κίνα, που ενεργούσε με εσωστρέφεια στο παρελθών, έδειχνε ότι πίστευαν στη διεθνοποίηση. Οι δεσμοί μεταξύ των εσωτερικών και των διεθνών σχέσεων για την Κίνα είναι άρρηκτοι  και έχουν λάβει νέες διαστάσεις κατά την τελευταία δεκαετία, ώστε αυτή η σύνδεση θα συνεχίσει να οδηγεί τη διεθνή συμπεριφορά της Κίνας.
Ο διπλός στόχος της Κίνας για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και της εσωτερικής σταθερότητας (και, κατά συνέπεια, η συνέχεια διακυβέρνησης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας) εξακολουθούν να επικρατούν ως κίνητρα για την συμπεριφορά του στο εξωτερικό. Συνεπώς, εφόσον το παγκόσμιο προφίλ της Κίνας ολοένα και αναπτύσσεται, είναι φυσικό να διεκδικεί «θέση στο τραπέζι των ισχυρών» για να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των παγκόσμιων κανόνων, προτύπων, και θεσμικών οργάνων.
Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην πολυμερή διπλωματία της Κίνας. Η Κίνα έχει δημιουργήσει νέους οργανισμούς και αναβαθμίζει τη συμμετοχή της στους ήδη υπάρχοντες. Ο ρόλος της Κίνας στην ημερήσια διάταξη -και ως του κράτους ρυθμιστή -θα γίνει το πιο σημαντικό στοιχείο της διπλωματίας της, κατά τα επόμενα έτη. Ωστόσο, οι πραγματικές επιδόσεις της Κίνας στους εν λόγω μηχανισμούς λήψης αποφάσεων είναι αρκετά περιορισμένη. Παρόλο που η Κίνα θέλει σαφώς να είναι μέρος των εν λόγω διαδικασιών, δεν έχει καταθέσει σαφή περιγραφή των επιδιωκομένων προτύπων της, πέραν της επιθυμίας της για μια ισχυρότερη φωνή για τον εαυτό της.
Μέχρι σήμερα, το Πεκίνο έχει προωθήσει λίγες πραγματικά νέες ιδέες και τα ιδρύματα που δημιούργησε δεν ανταγωνίζονται ή δεν αντικαταστήσανε τα υπάρχοντα. Επίσης, άλλες ασιατικές δυνάμεις παραμένουν επιφυλακτικές στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Κίνας και προσπάθησαν να περιορίσουν τις προσπάθειες της για επέκταση της επιρροής της μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς οργανώσεις. Οι αντιλήψεις, οι στόχοι και οι πολιτικές της Κίνας, παρά του ότι είναι καθορισμένες συνεχώς εξελίσσονται. Έτσι οι  Κινέζοι πολιτικοί αν και έχουν σαφώς ξεκαθαρισμένους στόχους, αναζητούν δρόμο διαφυγής προς τα εμπρός, νέα δεδομένα για εξουσία, επιρροή, ευθύνες, προσδοκίες, και περιορισμούς.
Η διεθνής συμπεριφορά της Κίνας όλο και περισσότερο κατευθύνεται, καθώς και περιορίζεται, τόσο από τα εθνικά τις θέματα, όσο και από ένα δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας. Η κινεζική εξωτερική πολιτική αντανακλά μια επισφαλή εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών εσωτερικών και εξωτερικών αιτημάτων, που αυξάνονται σε αριθμό και ποικιλία. Τα αιτήματα αυτά, τελικά, θα καθορίσουν το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα της μελλοντικής διεθνούς συμπεριφοράς της Κίνας-συμβάλλοντας, κατά καιρούς, σε φαινομενικά αντιφατικές ή ασυνεπείς συμπεριφορές. Η Ελλάδα φαίνεται ότι θα αποτελέσει παράγοντα εξαιρετικά σημαντικής αλλά και αυξανόμενης σημασίας. Συμμετέχουμε πλέον ενεργά ως διεθνής δρώντας ακόμη και σε ζητήματα που πριν από λίγα μόλις χρόνια εθεωρούντο ότι δεν άγγιζαν καν τα περιφερειακά συμφέροντά της Κίνας, ενώ διαφαίνεται ότι χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά όλα τα εργαλεία πολιτικής και διπλωματίας τα οποία δεν διαθέταμε στο παρελθόν.
Κατηγορίες: 'Αρθρα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση