Μισθοδοσία Νοεμβρίου χωρίς επαναφορά μισθολογικής νομιμότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη Δευτέρα 6-10-2014 στη Βουλή των Ελλήνων, δυστυχώς διαφαίνεται ότι το δημόσιο δεν θα συμμορφωθεί πλήρως και ορθώς με την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με την επαναφορά του μισθολογικού καθεστώτος στην προ της 31-7-2012 εποχή.

Στο προσχέδιο αυτό ενεγράφη το ποσό των 126,2 εκατομμυρίων ευρώ, για την καταβολή των αυξημένων αποδοχών και συντάξεων των δικαστικών και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας από 1-7-2014 έως 31-12-2014…

που με τις πλέον μετριοπαθείς ερμηνείες σημαίνει ότι για κάθε ένα στέλεχος αντιστοιχεί μεσοσταθμικά το ποσό των περίπου πενήντα ευρώ (50,00 €), που ασφαλώς δεν αντιστοιχεί στη νόμιμη μισθολογική τάξη του Ιουλίου του 2012, ενώ δεν αναφέρεται πουθενά ο χρόνος επαναφοράς τους.

Περαιτέρω ενεγράφη το ποσό των 83 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στα αναδρομικά των δικαστικών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία θα δοθούν, κατά το προσχέδιο, ως πρώτη δόση των αναδρομικών περικοπών αποδοχών και συντάξεων.

Από τα ανωτέρω είναι πλέον πασιφανές ότι η οποιαδήποτε αποκατάσταση δεν θα υπερβεί το ποσοστό του 60% των παρανόμως και αντισυνταγματικώς κριθέντων από το Συμβούλιο της Επικρατείας περικοπών των μισθών και επιδομάτων μας.

Ήδη η Ενιαία Αρχή Πληρωμών τρέχει τη μισθοδοσία για το Νοέμβριο του 2014 χωρίς ουδεμία αύξηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου να διασφαλιστούν στο 100% τα αναλογούντα στο κάθε στέλεχος ποσά, εντείνουμε τις ενέργειές μας με την κατάθεση αγωγών σε βάρος του δημοσίου και άλλες ενέργειες που θα ανακοινωθούν και θα γνωστοποιηθούν σύντομα.
Κατηγορίες: Θέματα που μας αφορούν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση