Περιβάλλον Σχεδόν η μισή Ευρώπη σε συνθήκες ξηρασίας – Ανησυχία για τις σοδειές και την ενέργεια 23/08/2022 15:23Περιβάλλον Σχεδόν η μισή Ευρώπη σε συνθήκες ξηρασίας – Ανησυχία για τις σοδειές και την ενέργεια 23/08/2022 15:23Πηγή in.gr