Σκοπός του Συνδέσμου

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. Η διατήρηση και σύσφιξη των δεσμών που αναπτύχθηκαν μεταξύ των συμμαθητών της τάξεως 1976 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, όσο και κατά την μακροχρόνια υπηρεσία τους στο Στρατό, αλλά και μετά την αποστρατεία τους.

2. Η ανάπτυξη στενών φιλικών και κοινωνικών σχέσεων και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των συμμαθητών και των οικογενειών τους.

3. Η οργάνωση μέσα σε νόμιμα πλαίσια κοινωνικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και εκδρομών στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.

4. Η ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου με διαλέξεις, ομιλίες και λοιπές δραστηριότητες, επί θεμάτων επιστημονικού, πολιτιστικού, εθνικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

Αφήστε μια απάντηση