ENHMΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΣ

Δεκ. 2013

Αγαπητό Μέλος.

Θα ήθελα να σε ενημερώσω για την Πανελλήνια Ομοσπονδία  Στρατιωτικών (ΠΟΣ), της οποίας είμαστε Μέλος,  μετά από  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας.

Η ΠΟΣ ιδρύθηκε την 21η  Δεκεμβρίου 2010, λειτουργεί κατόπιν έγκρισης του Πρωτοδικείου Αθηνών και είναι ένα αδέσμευτο και ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο όργανο, με πρωταρχικό σκοπό τη συντονισμένη δράση και συνεργασία των φορέων-μελών (Συνδέσμων, Ενώσεων, Λεσχών, Ομοσπονδιών, κλπ.),  για τη μαχητική διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων των στελεχών του Στρατού Ξηράς, ανεξαρτήτως προέλευσης και για τη σθεναρή υπεράσπιση των  εθνικών και ηθικών αξιών, χωρίς κομματικές προσεγγίσεις ή εξαρτήσεις.  Μέλη της Ομοσπονδίας δύνανται να γίνουν, διατηρώντας την απόλυτη αυτοτέλειά τους, όλοι οι Σύνδεσμοι (Όπλων – Σωμάτων),  Λέσχες (Αεροπορίας Στρατού – Καταδρομών), καθώς και Ομοσπονδίες, Σύνδεσμοι, Ενώσεις, στις οποίες συμμετέχουν Στελέχη του Στρατού Ξηράς, ήτοι εγκεκριμένα από Πρωτοδικεία Σωματεία και όχι φυσικά πρόσωπα. Ήδη συμμετέχουν 18 φορείς (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξκων Πεζικού, Σύνδεσμος Αποστράτων ΙΠ-ΤΘ, Σύνδεσμος Αποστράτων Μηχανικού, Λέσχη Αεροπορίας Στρατού, Σύνδεσμος Αποστράτων ΣΥΠ, Σύνδεσμος Αποστράτων Αεροπορίας Στρατού, Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκων Υπαξκων Στρατού και οι Σύνδεσμοι  Τάξεων ΣΣΕ 1957-1959-1961-1962-1965-1973-1975-1976-1978-1981). Η Ομοσπονδία δεν είναι ένας επιπλέον Σύνδεσμος,  αλλά ένα δευτεροβάθμιο όργανο, το μοναδικό στο χώρο των αποστράτων, που προσδοκά να ενώσει όλους τους πρωτοβάθμιους φορείς  για να υπάρχει μία κοινή «φωνή». Επιδιώκει τη συνεργασία με όλους τους αντίστοιχους φορείς, ιδιαίτερα με την Ε.Α.Α.Σ, της οποίας το θεσμικό ρόλο στηρίζει.

Στο διάστημα που δραστηριοποιείται έχει να επιδείξει αρκετά σημαντικό έργο στην κατεύθυνση υποστήριξης και διεκδίκησης  των αιτημάτων τους, ενημέρωσης των συναδέλφων με συχνή έκδοση ανακοινώσεων, προβολής των θεμάτων μας (μισθολογίου-συντάξεων, ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ, ΝΙΜΤΣ, ΒΟΕΑ, κλπ), συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές (ΝΕΤ, ANT1, BLUESKΥ, EXTRA, KONTRAγια ανάδειξη θεμάτων στρατιωτικών), άρθρα-συνεντεύξεις σε εφημερίδες.

Με τις παρεμβάσεις ή προτάσεις της η ΠΟΣ και με τη συνεργασία της με την Πολιτική (ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ) και Στρατιωτική Ηγεσία (Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ), τον Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο ΜΤΣ και ΝΙΜΤΣ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τον Γενικό Διευθυντή του Υπ. Οικονομικών και άλλους, συνετέλεσε στα παρακάτω:

Ø    Ρύθμιση του χρέους του ΜΤΣ προς Υπ. Οικονομικών ύψους 165 εκατ. ευρώ σε βάθος 15ετίας.

Ø    Απρόσκοπτη διάθεση από Υπ. Οικονομικών ποσού 185 περίπου εκατ. ευρώ (ως ληξιπρόθεσμες οφειλές) για τα  ΒΟΕΑ του ΜΤΣ. Οι δύο αυτές ενέργειες στην ουσία αποφόρτισαν το ΜΤΣ κατά 350 εκατ. ευρώ,  σε συνδυασμό δε και άλλων ρυθμίσεων βάζουν το Ταμείο μας σε τροχιά σταθεροποίησης.

Ø    Μη μείωση του βοηθήματος του ΕΚΟΕΜΣ το έτος 2012.

Ø    Εργασιακό αποστράτων (επιτεύχθηκε η περικοπή σύνταξης στους αυτοαπασχολουμένους αντί  να γίνεται άνω των 30 ημερομισθίων. ανειδίκευτου εργάτη να γίνεται άνω των 60 ημερομ.)

Ø    Έναρξη ενεργειών σε νέα βάση για τον αποχαρακτηρισμό περιοχών της ΖΑΑ Πικερμίου ΑΟΟΑ (έχει υποβληθεί σχετική πρόταση και συμμετέχει ένα μέλος της ΠΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός, σε επιτροπή του ΥΠΕΚΑ).

Ø    Μη εφαρμογή της σχεδιασθείσας μείωσης μισθών και συντάξεων Στρατιωτικών (και Σ.Α.) για το έτος 2014 (το «λάθος» του ΓΛΚ)

Η σημαντικότερη παρέμβαση ήταν η ανάδειξη του «λάθους» περί συντάξεων. Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ. στη συγκέντρωση της  Ε.Α.Α.Σ. στις 5 Φεβ. 2013,  ενημέρωσε αρχικά για τις υπερβάλλουσες μειώσεις που είχαν επιβληθεί στις συντάξεις των αποστράτων ΕΔ και ΣΑ, έναντι των στόχων του μεσοπρόθεσμου. Από τότε η ΠΟΣ πραγματοποίησε  δύο συναντήσεις  με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στις 11η Φεβρ. και 13η Ιουν. 2013, με αντικείμενο τις προβλέψεις του 4ετούς προγράμματος  Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής-ΠΜΔΣ (2013-2016) για τα εν ενεργεία στελέχη και τους αποστράτους, ήτοι έναντι πρόβλεψης εξοικονόμησης για το έτος 2013 ποσού 66,4 εκατ. ευρώ από τους αποστράτους των ΕΔ και ΣΑ, η εξοικονόμηση ήταν της τάξης των 241,4 εκατ. (στοιχεία ΠΟΣ) συμπεριλαμβανομένων και των αναδρομικών του 2012, που υπερκάλυπταν τις απαιτήσεις 4ετίας (239,2 εκατ. ευρώ).  Ο Υπουργός συμφώνησε ότι υπάρχει υπέρβαση που έχει γίνει στους αποστράτους αλλά και στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί στο μισθολόγιο.  Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η μη περαιτέρω επιβάρυνση των συντάξιμων αποδοχών των απόστρατων, αλλά και των αποδοχών των εν ενεργεία Στελεχών ΕΔ και ΣΑ.  Με δημόσιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και της Πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Εθνικής Άμυνας, πληροφορηθήκαμε την απόφαση πλέον της κυβέρνησης, να μην προβεί σε περαιτέρω μειώσεις των μισθών και συντάξεων των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. για το έτος 2014,  που είχαν σχεδιασθεί στο 4ετές ΠΜΔΣ, αναγνωρίζοντας τις αδικίες που έχουμε υποστεί. Η ΠΟΣ στη συνέχεια ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τις μη μειώσεις. Πράγματι έγινε αποδεκτό το αίτημα και στον Π/Υ 2014 (πέραν των αριθμητικών οικονομικών πινάκων) υπάρχει σαφής διατύπωση που αναφέρεται στις μη περικοπές μισθών και συντάξεων για το 2014.         

Η τελευταία ενέργεια της Ομοσπονδίας μας ήταν η συνεργασία με τον ΥΦΕΘΑ  κ. Αθ. Δαβάκη την  13η Οκτ. 2013 και η κατάθεση προτάσεων με κυριότερες τις παρακάτω:

Ø                   Εκπόνηση νέου εκσυγχρονισμένου μισθολογίου, που να αποκαθιστά τις αδικίες, οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο μισθολόγιο του Ν. 4093/2012 και αναγνωρίστηκαν (οι αδικίες) από τον Πρωθυπουργό. 

Ø                   Τροποποίηση του Ν 4093/2012, ώστε το Επίδομα Θέσης Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων να επαναπροσδιορισθεί στο ποσό των 190 ευρώ που είναι τώρα. Ο λόγος είναι ότι ως βάση υπολογισμού της σύνταξης των στρατιωτικών μέχρι και του βαθμού του Συνταγματάρχη, υπολογίζεται το επίδομα των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, ενώ του Ταξιάρχου τα 133.

Ø                   Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από Υπ. Οικονομικών ή Υπ. Εργασίας  για τον μη συνυπολογισμό του ΕΚΟΕΜΣ στη σύνταξη, διότι δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Ø                   Νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση του Ν. 4058/2012 (χρέος ΜΤΣ προς Υπ. Οικονομικών),  ώστε να δοθεί περίοδος χάριτος εξόφλησης του δανείου 3-4 ετών και παράλληλα τροποποίηση του χρόνου και των δόσεων αποπληρωμής του δανείου, ήτοι επιμήκυνση του χρόνου στα 25 έτη με ισόποση ετήσια δόση της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ.  Εκτιμώμενη αύξηση του μερίσματος κατά 5% περίπου.

Ø                   Παράταση ισχύος επιπλέον τέσσερα (4) έτη του άρθρου 77 του Ν. 4146 /2013 περί εσόδων τρέχουσας χρήσης του ΜΤΣ για τέσσερα έτη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αύξησης του μερίσματος κατά 10% περίπου.

Ø                   Διευκολύνσεις για δάνεια κατοικίας ε.ε. και ε.α. στελεχών κατόπιν συνεργασίας μεταξύ Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και ΥΠΕΘΑ (πρόγραμμα που ξεκίνησε και δεν ολοκληρώθηκε).

Η ΠΟΣ εξ αρχής έχει προσανατολισθεί στον κοινό αγώνα όλων μας. Πέραν των πρωτοβουλιών που ανέπτυξε, έχει συμμετάσχει αποφασιστικά στην οργάνωση και υλοποίηση των μεγάλων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας που έγιναν, συνεργαζόμενη με αντίστοιχους φορείς και ιδιαίτερα με την ΕΑΑΣ. Η Ομοσπονδία, κινείται πάντοτε υπό το πνεύμα της συναδελφικής συνεργασίας αλλά και της επίγνωσης ότι δύναται να ενεργεί με μεγαλύτερη ελευθερία απ’ ότι η ΕΑΑΣ, καθ’ όσον αυτή είναι ΝΠΔΔ, ενώ η ΠΟΣ είναι ΝΠΙΔ. 

Όραμα της Ομοσπονδίας και δικό μας ως Μέλους της,  μέσα από την απολεσθείσα αλληλεγγύη της κοινωνίας μας και τον κίνδυνο διάρρηξης του κοινωνικού ιστού, είναι να αναβλύσει και να αναδειχθεί η συλλογική προσπάθεια και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας.  Ας γνωρίσουμε όλοι την ΠΟΣ, να νιώσουμε Μέλη της, να τη στηρίξουμε και να την ενισχύσουμε. Μέσα από το Σύνδεσμό μας μπορούμε να προβάλλουμε προτάσεις, σκέψεις, απόψεις, νέες ιδέες  που θα βελτιώσουν την εθνική και κοινωνική μας υπόσταση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και ενέργειες της Ομοσπονδίας μας, μπορείτε να ενημερωθείτε από την  ιστοσελίδα της ΠΟΣ   http://www.hellasmil.gr/

                                                                                       Για το ΔΣ του Συνδέσμου

                                                                                       Ο Πρόεδρος

Κατηγορίες: 'Αρθρα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση