METOXIKO TAMEIO ΣΤΡΑΤΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Γράφει ο Αντγος (ε.α) Στέλιος Καστραντάς

 

Δημοσιεύεται παρακάτω ,ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις, απόσπασμα των αναλυτικών μου προτάσεων που αφορούν στο θέμα του ΜΤΣ και τις οποίες είχα κοινοποιήσει  ως υποψήφιος για την θέση του Αντιπροέδρου της ΕΑΑΣ.


 

 Επειδή το θέμα του ΜΤΣ επανήλθε στην επικαιρότητα με την δικαστική προσφυγή ουσιαστικά της τράπεζας Πειραιώς για το θέμα του ακινήτου του ΑΤΤΙΚΑ, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ αποκαλύπτεται η διαπλοκή του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου για την αρπαγή των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, προτείνεται όπως τα παρακάτω αναφερόμενα μελετηθούν τόσο από τους μετόχους-μερισματούχους του ταμείου όσο κυρίως από τα μέλη του ΔΣ τόσο της κεντρικής  ΕΑΑΣ όσο και των κατά νομό παραρτημάτων της καθώς επίσης και από τους  λοιπούς  διεκδικητικούς  φορείς , προκειμένου να γνωρίζουν το θέμα και να κινητοποιούνται ανάλογα. Είναι επιεικώς λίαν απαράδεκτη η μη σύσσωμη συμμετοχή της ΕΑΑΣ( απερχόμενου και αναλαμβάνοντας  ΔΣ) στην εκδίκαση της τόσο σημαντικής για τα συμφέροντα των μελών της δικαστικής προσφυγής, εκτός εάν υποθέσουμε ότι  εξυφαίνεται και εδώ κάποια στημένη συμπαιγνία κάτι που προσωπικά δεν θα ήθελα ούτε καν να σκέφτομαι.

 

Γενικά-Ιστορικό

Η αρχή της σύστασης του Μετοχικού Ταμείου Στρατού  έγινε το 1852 όταν με νόμο του κράτους συστάθηκε το «ταμείο χηρών και ορφανών Αξκών του Στρατού της χωροφυλακής και της χωροφυλακής» με δικούς του πόρους. Η ανάγκη προέκυψε για την ανακούφιση των χηρών και ορφανών των οποίων οι άνδρες και πατεράδες έπεσαν υπέρ της Ελευθερίας της Πατρίδας καθώς και των επιζώντων αγωνιστών του απελευθερωτικού αγώνα προς τους οποίους ,σύμφωνα με μαρτυρίες του Μακρυγιάννη, η απάντηση της πολιτείας για την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής  τους ήταν «Σύρτε να διακονέψτε».

Το 1861 ιδρύθηκαν τρία ξεχωριστά ταμεία (Αξκών,Υπξκών και Χηρών και ορφανών).

Το1867 τα τρία αυτά ταμεία συνενώθηκαν σε ένα το «ταμείον μετοχικόν του κατά γην στρατού» και το 1935 με το ΠΔ (ΦΕΚ 17/1935) μετονομάσθηκε σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Το 1937 με τον Μεταξικό Α.Ν 559/1937,ο οποίος με ορισμένες τροποποιήσεις ισχύει μέχρι σήμερα, μπήκαν οι στέρεες βάσεις οργάνωσης και λειτουργίας του ΜΤΣ. Με τις προβλέψεις εκείνου του νόμου και την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία το ΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τελεί  υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού δια της Διευθύνσεως Οικονομικού (Ν.660/77 αρθ. 25).

Το ΜΤΣ διοικείται από 8μελές ΔΣ στο οποίο ένα μέλος προέρχεται από την Ένωση Αποστράτων. Ο  βασικός σκοπός του ΜΤΣ είναι η παροχή μερίσματος προς τους μερισματούχους του καθώς και βοηθήματος οικονομικής επαγγελματικής αποκατάστασης (ΒΟΕΑ) προς τα δικαιούχα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων. Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Α.Ν 559/1937 (άρθρο 2) για την λειτουργία και την εξυπηρέτηση των σκοπών του ταμείου ,όπως θα συνέβαινε και για κάθε υγιή οικονομική επιχείρηση, προβλεπόταν όπως η περιουσία του ταμείου αποτελείτο από το Γενικό Κεφάλαιο και τα Αποθεματικά.

 

Στο Γενικό Κεφάλαιο ,το οποίο σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου «ουδέποτε διανέμεται» , συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ των άλλων οι πάσης φύσεως δωρεές και κληροδοτήματα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στον νόμο σαφώς αναφέρεται ότι το αποτέλεσμα της πώλησης ή ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων του ταμείου θα πρέπει να καταλήγει υποχρεωτικά στο κεφάλαιο απαγορευμένης άλλης ενέργειας π.χ διανομής μερίσματος  κάτι ,που όπως θα δούμε παρακάτω  στα αναφερόμενα στην έκθεση των οικονομικών επιθεωρητών, παραβιάσθηκε ασύστολα κατά την περίοδο 1988-2000 όπου ακίνητα φιλέτα πωλούντο για ένα κομμάτι ψωμί και στη συνέχεια μοιράζονταν ως μέρισμα για να ικανοποιήσουν προεκλογικές υποσχέσεις ανεύθυνων πολιτικών ηγεσιών του δόγματος «μαζί τα φάγαμε». Οι ενέργειες αυτές του ξεπουλήματος δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων, εγένοντο ασφαλώς καθ’ υπόδειξιν των εκάστοτε  πολιτικών ηγεσιών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και των απαραίτητων εισηγήσεων του εκάστοτε ΔΣ του ΜΤΣ με την σύμφωνη γνώμη ή ένοχη σιωπή της εκάστοτε στρατιωτικής ηγεσίας .

 

Τα αποθεματικά κεφάλαια του ταμείου ,σύμφωνα με το νόμο, δημιουργούντο από ποσοστά εισρεόντων σε αυτό χρηματικών ποσών από τα καθαρά έσοδα. Τέλος τα διανεμόμενα ως μέρισμα χρηματικά ποσά έπρεπε να χορηγούντο από τα καθαρά κέρδη του ταμείου τα οποία προέκυπταν αφού από τα συνολικά έσοδα και κέρδη του ταμείου αφαιρούντο τα έξοδα και οι υποχρεώσεις καταβολής βοηθήματος στα παιδιά καθώς και του επιδόματος θανάτου προς τις οικογένειες των εκλιπόντων.

 

Όλα τα παραπάνω  ετηρούντο από συστάσεως του ΜΤΣ μέχρι και λίγα χρόνια μετά την μεταπολίτευση οπότε άρχισε ένα ξέφρενο πάρτι ρεμούλας ,ατασθαλιών  και πάσης φύσεως κακοδιαχείρισης με αποτέλεσμα σήμερα το μεν ταμείο να οδηγείται στην πτώχευση οι δε μερισματούχοι στην εξαθλίωση με τους μετόχους ,δηλαδή τους εν ενεργεία στρατιωτικούς και αστυνομικούς, να πληρώνουν ένα κάρο κρατήσεις χωρίς να μπορεί κάποιος να τους εγγυηθεί ότι αποστρατευόμενοι θα λάβουν μέρισμα.

 

Το 1990 με εισήγηση του τότε υπουργού κ. Βαρβιτσιώτη ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 1991/92 με τον οποίο προβλεπόταν ο διαχωρισμός του ΜΤΣ σε δύο ταμεία ένα για τους στρατιωτικούς υπό το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ένα για τους Αστυνομικούς υπό το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού προβλέφθηκε αργότερα η έκδοση προεδρικού διατάγματος το οποίο ουδέποτε εξεδόθη.

 

Τον Μάρτιο του 2004 και δύο ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές με εντολή του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας κ.Παπαντωνίου το ΜΤΣ καταβάλλει το ποσό των 200.000.000 δραχμών για την εξαγορά των χρεών της Γενικής Τράπεζας προκειμένου να ξεπουληθεί στους Γάλλους απαλλαγμένη χρεών. Με την ενέργεια αυτή το ΜΤΣ έχανε σημαντικά κεφάλαια και οριστικά την τράπεζά του η οποία εάν είχε σωστή διαχείριση θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή υψηλών εσόδων  για το ΜΤΣ.

 

Τον Μάρτιο του 2010 και εν όψει της διαφαινόμενης κατάρρευσης του ΜΤΣ ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Μπεγλίτης αναθέτει στην υψηλής αξιοπιστίας διεθνή εταιρεία Deloitte&Hewitt την σύνταξη αναλογιστικής μελέτης για την εξέταση της κατάστασης και την υποβολή προτάσεων για την βιωσιμότητα του ΜΤΣ καθώς και των Μετοχικών Ταμείων των άλλων κλάδων των ΕΔ. Η μελέτη αυτή αν και κατέληγε στην υποβολή ουσιαστικών προτάσεων για την βιωσιμότητα των μετοχικών ταμείων πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων και ουδέποτε εφαρμόσθηκε παρά το γεγονός ότι για την σύνταξή της το ΜΤΣ κατέβαλε υπέρογκο ποσό. Ο λόγος της μη εφαρμογής ήταν το λεγόμενο πολιτικό κόστος το οποίο συνεπήγετο η υλοποίηση αυτών των προτάσεων αλλά και η άσκηση πιέσεων εκ μέρους των άλλων κλάδων των ΕΔ καθώς και της ΕΛΑΣ. Χαρακτηριστικά και στο κεφάλαιο για την πολυδιάσπαση των μετοχικών ταμείων η μελέτη αναφέρει : «Θεωρούμε ότι η ύπαρξη τριών Μετοχικών Ταμείων δεν έχει να προσφέρει τίποτα ουσιαστικό. Δεν μπορεί  να ευρεθεί μία αξιόπιστη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας για την ύπαρξη τριών διαφορετικών φορέων» Και παρακάτω για την συμμετοχή των αστυνομικών στο ΜΤΣ και των λιμενικών στο ΜΤΝ αναφέρει: «Το κατά πόσο είναι σκόπιμο να παραμείνουν στα μετοχικά ταμεία ή να αποσπασθούν από αυτά στα ήδη υπάρχοντα ταμεία των αντιστοίχων χώρων (αστυνομίας και λιμενικού),είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασίσουν τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη και κύρια το ΥΠΕΘΑ το οποίο εποπτεύει αυτούς τους φορείς. Πάντως αν πρόκειται να παραμείνουν θα πρέπει οπωσδήποτε να ευρεθούν οι πόροι που αναλογούν σε αυτές τις κατηγορίες και οι οποίοι σήμερα δεν καταβάλλονται από κανέναν.»

 

Τον Απρίλιο του 2012 με την εφαρμογή του PSI το ΜΤΣ χάνει 8 περίπου εκ ευρώ από το σύνολο των αποθεματικών του λόγω κουρέματος.

Τον Ιούνιο του 2012  με την υπ’αριθ 384/26-6-2012 γνωμοδότηση , το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) απεφάνθη ότι τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν φορείς επικουρικής ασφάλισης και συνεπώς σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο εργασίας προς όλα τα υπουργεία και προς το Υ.ΕΘ.Α, θα πρέπει από το χορηγούμενο από τα μετοχικά ταμεία  μέρισμα, να παρακρατείται ποσό υπέρ του ταμείου ΑΚΑΓΕ-ΕΕΣΕΑ  (Ειδικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών- Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης).Μάλιστα το υπουργείο εργασίας στην εγκύκλιό του καθορίζει όπως αυτή η επί πλέον εισφορά από τα μερίσματα ,εφ’όσον δεν έχει παρακρατηθεί ,να παρακρατηθεί αναδρομικά και να αποδίδεται εφ’εξής κάθε μήνα. Δηλαδή η πολιτεία η οποία με παλαιότερο νόμο (2042/92 γνωστό και ως νόμο Σιούφα) είχε αρνηθεί να χαρακτηρίσει το   ΜΤΣ ως επικουρικό έρχεται σε μία δύσκολη εποχή να το χαρακτηρίσει έτσι μόνο και μόνο για να επιβάλλει κρατήσεις στο μέρισμα υπέρ άλλων υποτιθέμενων προβληματικών ταμείων χωρίς παράλληλα να αναγνωρίζει την υποχρέωσή της να συμβάλλει οικονομικά όπως κάνει και για τα άλλα επικουρικά ταμεία. Δυστυχώς με την ίδια απόφαση χαρακτήρισε ως επικουρικό και το ΕΚΟΕΜΣ μόνο και μόνο για να παίρνει κρατήσεις υπέρ των άλλων ταμείων. Έτσι φτάσαμε στο εξευτελιστικό σημείο να πάρει νεοαποστρατευθείς ανώτατος Αξκός για τον μήνα Δεκέμβριο του 2013 το υπέρογκο ποσό των 1,23 ευρώ!

 

Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο τότε ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελας ανέθεσε σε επιτροπή την μελέτη και υποβολή προτάσεων για την εξυγίανση του ΜΤΣ και την εν συνεχεία συνένωση όλων των μετοχικών ταμείων σε ένα ενιαίο φορέα. Η προσπάθεια εκείνη που για άγνωστους λόγους δεν ευοδώθηκε επαναλαμβάνεται από τον νυν ΥΦΕΘΑ κ.Δαβάκη  και ας ευχηθούμε ότι η προσπάθεια αυτή θα καταλήξει κάπου και δεν θα αποτελέσει τον εύκολο και γνωστό τρόπο μετάθεσης προβλημάτων στο αόριστο μέλλον δια της συστάσεως επιτροπών.

 

Τον Δεκέμβριο του 2013 κατατίθεται στο πρωτοδικείο Αθηνών προσφυγή της εταιρείας PICAR ( Τράπεζα Πειραιώς και Όμιλος του έγκλειστου Καρούζου)κατά του ΜΤΣ, με την οποία η εταιρεία παρά πάσα λογική διεκδικεί τα παρακάτω εξωπραγματικά και πλήττοντα ευθέως τα συμφέροντα των Μετόχων-Μερισματούχων του ταμείου:

α. Το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, όποτε αυτή το κρίνει και να μην οφείλονται τα ποσά των εγγυητικών επιστολών. 

 

β. Να αναγνωρισθεί μείωση σε 35% των συμβατικών υποχρεώσεων μισθώματος επί του ήδη μειωμένου κατά 20% (δηλαδή συνολική μείωση 48%). 

 

γ. Να αναγνωρισθεί η ακυρότητα αναπροσαρμογής του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος κατά 156,44% το έτος 2016. 

 

δ. Μείωση κατά 35% των εγγυητικών επιστολών

 

Η παραπάνω προσφυγή εκδικάσθηκε  την 1η Απριλίου 2014  σε διάστημα δηλαδή ρεκόρ και πρωτοφανές για τα δικαστικά δεδομένα.

Τον Μάρτιο του 2013 με υπουργική απόφαση και πριν την εκδίκαση της παραπάνω προσφυγής, αντικαθίσταται μετά παρέλευση μόλις οκταμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων του ο πρόεδρος του ΜΤΣ Αντγος  οικονομικού(ε.α) κ. Σιδηρόπουλος.

        

        Σημερινή Κατάσταση

Τον Δεκ του 2011 και κατόπιν της αδυναμίας του ταμείου να συνεχίσει ,λόγω των τεράστιων χρεών του, να εκπληρώνει τον σκοπό του ο τότε και νυν υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αβραμόπουλος  διέταξε ,προκειμένου να έχει σαφή εικόνα για την λήψη παραπέρα αποφάσεων ,την διενέργεια οικονομικού ελέγχου του ταμείου από ομάδα οικονομικών επιθεωρητών της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου του. Είναι λυπηρό να πούμε ότι για ένα οικονομικό οργανισμό ,όπως το ΜΤΣ, που διαχειριζόταν εκατομμύρια χρήματα των μελών του, για πρώτη φορά από ιδρύσεώς του διενεργείτο οικονομικός έλεγχος. Ο οικονομικός έλεγχος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012 οπότε οι οικονομικοί επιθεωρητές υπέβαλαν την σχετική έκθεσή τους και σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στον τύπο στοιχεία της έκθεσης αυτής, τα οποία ουδέποτε διαψεύσθηκαν, προκύπτει σωρεία παρανομιών και παραλείψεων του ταμείου μεταξύ των οποίων αναφέρονται και τα παρακάτω:

 

α. Οι κυριότερες διατάξεις του Α.Ν 559/1937 που διέπουν την λειτουργία του ΜΤΣ έχουν κατ’ επανάληψη αγνοηθεί με αποτέλεσμα το ταμείο να έχει σωρευμένη ζημία ποσού πλέον των 432.000.000 ευρώ. (Σημείωση: Σήμερα από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθούν τα 180.000.000 ευρώ τα οποία καταβλήθηκαν από το δημόσιο ως αναγνωρισμένη υποχρέωση για ΒΟΕΑ. Δηλαδή η σημερινή συνολική ζημία του ταμείου θα πρέπει να υπολογίζεται γύρω στα 230.000.000 ευρώ. Στα ποσά αυτά έχουν γίνει κάποιες διευκολύνσεις αποπληρωμών ιδίως εκείνης της οφειλής των 159.000.000 ευρώ τα οποία το ΜΤΣ είχε δανεισθεί από το υπουργείο οικονομικών για να τα μοιράσει ως μέρισμα)

 

β. Από το 1988 έως το 2010 εκποιείται πλήθος ακινήτων τα δε ποσά της πώλησης αντί να πάνε στο Γενικό Κεφάλαιο μοιράζονται ως μέρισμα. Παράλληλα οι υποβαλλόμενες προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οικονομικές καταστάσεις για την έγκριση καταβολής μερίσματος επομένου έτους  αποκρύπτουν τα παραπάνω στοιχεία καθ όσον αυτό θα αποτελούσε λόγο μη έγκρισης καταβολής του προτεινομένου μερίσματος. (Σχόλιο: Προφανώς η ψευδής αναφορά των οικονομικών στοιχείων προς το υπουργείο εγένετο κατόπιν συνεννοήσεως).

 

γ. Από τον Σεπτέμβριο του 1999 όταν το χρηματιστήριο Αθηνών άρχισε την πτωτική του πορεία και ενώ η πλειοψηφία των επενδυτών προέβαινε σε πωλήσεις, το ΜΤΣ προέβαινε σε αγορές και μάλιστα κατά παράβαση και καθ’ υπέρβαση των ορίων του Ν.2042/92 (ο οποίος έθετε ισχυρές ασφαλιστικές δικλίδες) όσον αφορά στο ποσό και στον τρόπο της επένδυσης ,με το συνολικό ποσό της υπέρβασης να ανέρχεται σε 118.191.611,31 ευρώ. Η παράβαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα το ΜΤΣ να υποστεί ζημία 101.025.497 ευρώ. ( Υπόψη τις αποφάσεις αυτές τις έπαιρνε το ΔΣ του ΜΤΣ στο οποίο συμμετείχε ως σύμβουλος και ο τότε πρόεδρος της ΕΑΑΣ)

 

δ. Το ΜΤΣ συνεργάζεται για εκτιμήσεις των προς πώληση περιουσιακών του στοιχείων με την εταιρεία RESECO (η οποία αμείβεται αδρά για τις υπηρεσίες της)  στην οποία συμμετέχουν απόστρατοι Αξκοί οι οποίοι είχαν υπηρετήσει επί σειράν ετών στο ΜΤΣ και της οποίας πρόεδρος του ΔΣ φέρεται να είναι ο κος Γ.Φ απόστρατος Αξκός ο οποίος είχε υπηρετήσει στο ΜΤΣ ως Γενικός Διευθυντής και διετέλεσε στη συνέχεια ως Δντής Δ.Ο.Υ του ΓΕΣ. Το 2010 ο φερόμενος ως ορκωτός εκτιμητής της εταιρείας αυτής αναλαμβάνει να προβεί στην εκτίμηση οικοπέδου περιουσίας του ΜΤΣ ευρισκόμενου στην Πλάκα και αποφαίνεται ότι η αξία του οικοπέδου αυτού κοστολογείται από 800-900 ευρώ/τ.μ! Η έρευνα των οικονομικών επιθεωρητών στο υπουργείο υποδομών και μεταφορών απέδειξε ότι ο φερόμενος ως ορκωτός εκτιμητής δεν ήταν εγγεγραμμένος ,όπως ο νόμος ορίζει ,ούτε στο μητρώο μελετητών ούτε και ήταν ορκωτός εκτιμητής.

 

ε. Διαπιστώνονται πλήθος νομικών παραβάσεων στην υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης δικαιώματος διαχείρισης του Μεγάρου ΜΤΣ ,όπου στεγάζεται σήμερα το πολυκατάστημα «ΑΤΤΙΚΑ», στην κοινοπραξία «PICAR» ενδιαφερόντων της Τράπεζας Πειραιώς και του μεγαλομεσίτη και έγκλειστου σήμερα στις φυλακές «Καρούζου».

 

στ. Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου του ΜΤΣ μόνιμος υπάλληλος Μ.Ε εδήλωσε προς τους οικονομικούς επιθεωρητές ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα των υπολοίπων των ισοζυγίων διότι ο οποιοσδήποτε από το λογιστήριο μπορεί να διενεργήσει εγγραφές εν αγνοία του.

 

ζ. Το ΜΤΣ δεν φαίνεται να είναι σε θέση να ελέγξει επαρκώς τα ακίνητα που εμφανίζει. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που έκαναν οι οικονομικοί επιθεωρητές στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών διαπιστώθηκε αγορά ακινήτου στο Δήμο Παπάγου όπου σήμερα στην περιοχή του εν λόγω ακινήτου εμφανίζεται να υπάρχει και Ιερός Ναός χωρίς το ΜΤΣ να είναι σε θέση να αιτιολογήσει τον τρόπο κατασκευής και την κυριότητα του Ιερού Ναού. Επίσης εμφανίζει στην κυριότητά του οικόπεδο στη Νέα Σμύρνη χωρίς ουδείς να είναι σε θέση να δώσει ακριβείς πληροφορίες για τη θέση αυτού του οικοπέδου και τους λοιπούς τίτλους κυριότητος.

    

       Για όλα τα παραπάνω και για πολλά άλλα που περιλαμβάνονται στην έκθεση των οικονομικών επιθεωρητών υποβλήθηκαν μηνύσεις τόσο από μεμονωμένα άτομα όσο και φορείς ΝΠΙΔ καθώς απεστάλη η έκθεση τόσο από τον πρώην ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελα όσο και από την ΕΑΑΣ προς τον αρμόδιο εισαγγελέα για αξιολόγηση ,χωρίς μέχρι τώρα να έχει προχωρήσει η έρευνα αυτής της υπόθεσης σε βάθος.

        

        Προτάσεις

 Η ΕΑΑΣ ως η πολυπληθέστερη ένωση με 60.000 και πλέον μέλη και πέραν των 200.000 ψηφοφόρων και  εκπροσωπούμενη στο ΔΣ του ΜΤΣ, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και  να πιέσει προς πάσα κατεύθυνση ώστε να υλοποιηθούν τα παρακάτω:

      

          α. Άμεση εξεύρεση πόρων κυρίως από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το οποίο θα πρέπει να αντιληφθεί ότι έχει υποχρεώσεις έναντι των ασφαλισμένων του. Η λύση της συνεχούς περικοπής του μερίσματος λόγω των συνεχώς μειουμένων εσόδων που προέρχονται κυρίως από τους πετσοκομμένους μισθούς των εν ενεργεία στρατιωτικών και αστυνομικών θα πρέπει ΕΔΩ και ΤΩΡΑ να τελειώνει. Υπάρχουν πόροι από πολλές πηγές που το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα μπορούσε να κατευθύνει  προς το ΜΤΣ. Είναι παράδοξο από την μία πλευρά οι μερισματούχοι αστυνομικοί του ΜΤΣ λόγω του μεγάλου αριθμού τους (40.000) να παίρνουν το 88% των καθαρών εσόδων του ταμείου και από την άλλη το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να συμμετέχει στα συνολικά έσοδα κατά 12%. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο συμμετέχει κατά 88% στα έσοδα του ΜΤΣ ενώ οι μερισματούχοι του (20.000 περίπου) λαμβάνουν το 12% των εσόδων του.

 

β. Διαγραφή του χρέους που δημιουργήθηκε στο ΜΤΣ εξαιτίας των αποφάσεων που διαχρονικά ελάμβανε η εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία  και οι οποίες  υλοποιούντο από τις Διοικήσεις  του. Μετά τη διαγραφή, ευνοϊκή κατά το δυνατόν ρύθμιση του υπόλοιπου χρέους προς το Δημόσιο σε βάθος 35 ετίας ώστε το ΜΤΣ να «ανασάνει» πραγματικά.

 

γ. Άμεση κάλυψη από το υπουργείο προστασίας του πολίτη της διαφοράς που έχει προκύψει από την μακροχρόνια διαφορά έσοδα- παροχές προς μετόχους/μερισματούχους αστυνομικούς του ΜΤΣ και η οποία σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη «Περί Μετοχικών Ταμείων» της εταιρείας Deloitte υπολογιζόταν το Μάρτιο του 2010 στα 700.000.000 ευρώ. Παράλληλα Άμεση εξεύρεση πόρων προς αύξηση των εσόδων του ΜΤΣ από πηγές τις οποίες εύκολα θα μπορούσε να εξεύρει το υπουργείο.

 

δ. Εναλλακτικά και εφόσον η παραπάνω διαδικασία κρίνεται αδύνατη, ατελέσφορη ή χρονοβόρα,  να δημιουργηθούν ΑΜΕΣΑ στο ΜΤΣ δύο τελείως ξεχωριστοί  λογαριασμοί, ένας για τους μερισματούχους του Στρατού Ξηράς και ένας για τους μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ,  προκειμένου το μέρισμα  να κατανέμεται  στους δικαιούχους αναλογικά κατά κατηγορία – φορέα (Σ. Ξ    ΕΛ.ΑΣ.) με βάση τα έσοδα και τις εισφορές του κάθε φορέα αντίστοιχα (αρχή της ανταποδοτικότητας).

 

ε.. Ενίσχυση του ΜΤΣ με το συνολικό ποσό της καταβαλλόμενης από τους μερισματούχους «Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)» και για όσο διάστημα επιβάλλεται η έκτακτη αυτή εισφορά. Αποτελεί σχήμα οξύμωρο οι μερισματούχοι του ΜΤΣ από το ένα μέρος να μην παίρνουν μέρισμα  και από το άλλο να καταβάλλουν εισφορές για ενίσχυση μερίσματος άλλων κατηγοριών συνταξιούχων.

 

 στ. Δημιουργία στο επίπεδο του Υ.ΕΘ.Α κοινού λογαριασμού, ώστε οι πάσης φύσεως κοινωνικοί πόροι που διοχετεύονται στα Μετοχικά Ταμεία να διανέμονται σ’ αυτά ανάλογα με τον αριθμό μερισματούχων κάθε ταμείου .

 

 ζ.   Μεταφορά των υπηρεσιών του ΜΤΣ σε αναξιοποίητο κενό στρατόπεδο  εντός της  Αττικής και αξιοποίηση του μεγάρου του ΜΤΣ

 

η. Ανάληψη από το Γενικό  Λογιστήριο του Κράτους της δαπάνης του συνταξιοδοτούμενου από το ΜΤΣ προσωπικού καθώς και της μισθοδοσίας του σημερινού πολιτικού προσωπικού όπως συμβαίνει στα περισσότερα Ταμεία του Δημόσιου Τομέα.

 

θ. Ενοποίηση υπό το Υ.ΕΘ.Α και των τριών ταμείων των ΕΔ (ΜΤΣ-ΜΤΑ-ΜΤΝ) σε ένα .

 

 ι. Άμεση εκδίκαση κατά απόλυτη προτεραιότητα των εκκρεμουσών ενώπιον της δικαιοσύνης μηνύσεων με βάση τα καταγγελλόμενα στην έκθεση των οικονομικών επιθεωρητών ώστε να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν όλοι όσοι θεώρησαν το ΜΤΣ μαγαζί τους και το οδήγησαν στην πτώχευση. Η αποκατάσταση της ηθική τάξης καθώς και του περί δικαίου αισθήματος αποτελεί υπέρτατη υποχρέωση της δικαιοσύνης.

 

ια. Καθιέρωση ετήσιας συνέλευσης  των μετόχων-μερισματούχων του ταμείου όπου ο εκάστοτε πρόεδρος θα ενημερώνει τα μέλη, θα κάνει τον ετήσιο απολογισμό και θα απαντά σε ερωτήσεις.

 

 

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις συνδέσμου, Θέματα που μας αφορούν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση