OI ΘΕΣΕΙΣ TOY ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ( ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

  

 

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Κύπρο, σύμφωνα με τις οποίες οι εμπλεκόμενες πλευρές εκφράζουν την έντονη επιθυμία και θέλησή τους όπως οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις οδηγήσουν σε οριστική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος.

Ο έντονος προβληματισμός της χρονικής συγκυρίας των διαπραγματεύσεων, η οποία βρίσκει την Κύπρο και την Ελλάδα σε αδύναμη θέση λόγω της οικονομικής κρίσεως και υπό την επιρροή της Τρόϊκας και των δανειστών, φαίνεται ότι παρακάμπτεται από την τρέχουσα δυναμική εξευρέσεως λύσεως προς την οποία ωθούν οι ακόλουθες κυρίως παράμετροι:

–          Ο εντοπισμός υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ.

 

–          Τα συμφέροντα των ΗΠΑ που επιθυμούν την λύση των προβλημάτων και δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος στην ευρύτερη Μ. Ανατολή.

 

–          Η απαίτηση προμήθειας πετρελαίου και Φ.Α. στην Ευρώπη από εναλλακτικές πηγές.

 

–          Η ταύτιση απόψεων για το Κυπριακό στα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα της Κύπρου.
 
            Το κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη – Ερόγλου της 11ης Φεβρουαρίου σηματοδοτεί την έναρξη και θέτει το πλαίσιο του νέου κύκλου ενδοκυπριακών συνομιλιών και διαπραγματεύσεων για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού ζητήματος.
            Στόχος των διαπραγματεύσεων συνολικής επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος, όπως επισήμως δηλώνεται από τα ΥΠΕΞ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδος, είναι η επανένωση της νήσου υπό τη μορφή διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται στις εν λόγω αποφάσεις, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια. Επιπλέον, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2004, η όποια λύση θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ΕΕ και να διασφαλίζει την συνέχεια της αποτελεσματικής συμμετοχής της Κύπρου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
            Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ εκτιμά ότι οι αναγκαίες  προϋποθέσεις για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού, κρίνεται ότι είναι οι ακόλουθες:
–          Συγκρότηση μιας ισχυρής και κυρίαρχης ομοσπονδιακής κυβέρνησης με Πρόεδρο Ε/Κ, διότι δεν είναι δυνατόν να κυβερνάται η Κύπρος από Πρόεδρο της μειοψηφούσης κοινότητας. Το πολίτευμα να είναι τύποις και ουσία ομοσπονδία χωρίς να επιτρέπεται η θεσμοθέτηση μέτρων που θα οδηγεί σε χαλαρή συνομοσπονδία από δύο ευρέως αυτόνομα κράτη.

 

–          Η ιθαγένεια θα παραχωρείται μόνο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και εις τρόπον ώστε να μη διαταράσσεται η δημογραφική ισορροπία του πληθυσμού.    

 

–          Κατοχύρωση της διζωνικότητας και της δικοινοτικής συμβίωσης, με βάση τις συμφωνίες Μακαρίου-Ντεκτάς του 1977 και 1979 Κυπριανού – Ντεκτάς και με αποδοχή του κοινοτικού κεκτημένου χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις.

 

–          Το νέο πολιτικό σύστημα που θα προκύψει να είναι αποτέλεσμα μετεξέλιξης της παρούσης Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι παρθενογένεσης. Να αποτελεί συνένωση κοινοτήτων και όχι κρατιδίων.

 

–          Δημιουργία Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στο οποίο θα επιλύονται οι διαφορές μεταξύ των δύο κοινοτήτων χωρίς την παρουσία και επιδιαιτησία ξένων εκπροσώπων. Προκειμένου όμως να μην υπάρξουν διαφορές θα πρέπει να θεσμοθετηθούν αρχές εύρυθμης λειτουργίας των τριών εξουσιών: Εκτελεστικής, Νομοθετικής και Δικαστικής.

 

–          Λήψη μέτρων για ισχυροποίηση του νέου ομοσπονδιακού κράτους με ένα Εθνικό Ύμνο και ένα Εθνικό Σύμβολο.

 

–          Δημιουργία ομοσπονδιακού Συντάγματος που θα κατοχυρώνει την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και θα ενώνει όλους του Κυπρίους πολίτες με την έννοια του κοινού συμφέροντος.

 

–          Η λύση δεν θα προβλέπει εγγυήτριες δυνάμεις για το ομοσπονδιακό κράτος της Κύπρου.

 

–          Εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου για ένα ενιαίο και κυρίαρχο κράτος με κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των τριών ελευθεριών (μετακίνησης, εγκατάστασης και απόκτησης-διατήρησης ιδιοκτησίας).

 

–          Δημιουργία Κυπριακών Ε.Δ. σύμφωνα με τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας και του κοινοτικού κεκτημένου χωρίς να αποκλείονται από την ΚΕΠΑΑ και το ΝΑΤΟ. Συγχρόνως άμεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων πριν την λειτουργία του νέου κράτους.

 

–          Εξασφάλιση αποχώρησης του μεγαλύτερου μέρους των εποίκων και επιστροφής των προσφύγων, είτε Ε/Κ είτε Τ/Κ, στις εστίες τους. Παράλληλα εξασφάλιση  της επιστροφής ή ανταλλαγής των περιουσιών.

 

–          Εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και διάθεση των κερδών από αυτήν.

 

–          Εξασφάλιση επιστροφής της Αμμοχώστου και της Μόρφου στα υπό επιστροφή εδάφη.

 

–          Επίλυση εκκρεμοτήτων των αγνοουμένων της εισβολής του 1974.
            Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να διεξάγονται με ανοχή δυναμικών τουρκικών προκλήσεων, απειλών και παραβιάσεων της Κυπριακής ΑΟΖ. Αυτό θα αποτελεί λόγο διακοπής των διαπραγματεύσεων.
            Το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων δεν θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεως σε αυτή την φάση, εν τούτοις θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι οι χερσαίες περιοχές των Βρετανικών βάσεων δεν κατοχυρώνουν δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου.
            Σε περίπτωση θεσπίσεως αμοιβαίως αποδεκτών ΜΟΕ αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά τρόπο ο οποίος να μην βλάπτει τον ομόσπονδο χαρακτήρα του ενιαίου Κυπριακού κράτους και να μην επηρεάζουν εκβιαστικά την ψήφο του κυπριακού λαού κατά το τελικό δημοψήφισμα.
            Η λύση δεν θα πρέπει να συνδυάζεται με την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. η οποία αποτελεί μια άλλη διαδικασία που αφορά την διεύρυνση της Ε.Ε.
            Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα πρέπει να αναστείλει τις ενέργειές της για εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων.
            Ως γενικό και αυτονόητο θέμα αρχής τίθεται η επισήμανση ότι η Ελλάς οφείλει να σέβεται κάθε δημοκρατική και ελεύθερη βούληση και επιλογή του κυπριακού λαού.
            Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνει με προτάσεις όποτε κρίνεται σκόπιμο.
Κατηγορίες: Θέματα που μας αφορούν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση